Etkinlik Takvimi
Uygulama Şube MüdürlüğüUygulama Şube Müdürlüğümüzün görevleri:


Yıllık eğitim planı doğrultusunda hazırlanan eğitim programlarını uygulamak.
Eğitim merkezi personeli ile eğitim görenlere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek.
İşbaşında eğitim, uzaktan eğitim ve yabancı dil eğitimi verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
Eğitim ve öğretime ilişkin materyal ve diğer doküman taslaklarını hazırlayarak Öğretim Kuruluna sunmak.
Eğitim merkezi müdür veya müdür yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapmak.Paylaş

Copyright © 2018 • Ankara Personel Eğitim Merkezi Tüm hakları saklıdır.