Etkinlik Takvimi
Misyon VizyonVİZYONUMUZ

Hukukun üstünlüğünü temel alan, adalet bilinci gelişmiş, kurumsal gelenekleri çağdaş yönetim anlayışı ile bütünleştirmiş, gelişime açık, mesleki yetkinliğe sahip donanımlı personeller yetiştirmeyi amaçlayan bir sistemin oluşmasını sağlamaktır.


MİSYONUMUZ

Hukukun üstünlüğünü esas alan, insan odaklı, adil, etkili, verimli ve güvenilir adalet sistemini oluşturmak amacıyla; yardımcı yargı personelinin hizmete yatkınlığını sağlamayı, verimlilik düzeylerini yükseltmeyi, gelecekteki görev ve sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmeleri için bilgi, deneyim ve becerilerini arttırmayı amaçlayan eğitim faaliyetlerini düzenlemektir.

Temel İlke ve Değerlerimiz:
Adalet
İnsan Haklarına ve Toplumsal Değerlere Saygılı Olmak
Tarafsızlık
Şeffaflık
Güvenilirlik
Saygınlık
Öncülük ve Yenilikçilik
Hesap verebilirlik
Evrensellik
Analitik ve Bilimsel Bakış
Ulaşılabilirlik
Meslek Etiği ve Ahlak
Farklılıklara Saygılı Olmak
Çözüm Odaklı Hizmet

Paylaş

Copyright © 2018 • Ankara Personel Eğitim Merkezi Tüm hakları saklıdır.