Bahdiyar ÇOBAN
Başkan
RESMİ KURUMLAR
Eğitim Plan ve Program Şube Müdürlüğü
Görevlerimiz:


 • Öğretim Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
 • Yıllık eğitim plan taslağını hazırlamak ve Öğretim Kuruluna sunmak.
 • Yıllık eğitim planı doğrultusunda program geliştirme çalışmaları yapmak ve Öğretim Kuruluna sunmak.
 • Konferans, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • Yurt içi veya yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşların talepleri üzerine, eğitim merkezlerinin hizmetlerinden faydalanması uygun görülenlerle ilgili Başkanlıkça alınan kararlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • Başkanlıkça hazırlanan veya dâhil olunan projeler kapsamında eğitim merkezinin görev alanına giren konularla ilgili her türlü faaliyeti yürütmek.
 • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası nitelikte proje taslakları hazırlamak.
 • Eğitim merkezi dışındaki kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği kapsamında gerekli çalışmaları yürütmek.
 • Eğitim merkezi müdür veya müdür yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 •  ADI SOYADI  GÖREVİ  TELEFONU
   Murat ERKAN  Şube Müdürü  0312 589 11 01
   Teslime TÖSTEN  Eğitim Merkezi Memuru  0312 589 11 19
   Semiha AÇIKGÖZ  Eğitim Merkezi Memuru  0312 589 11 27
   Ayşe BİRNAL  Eğitim Merkezi Memuru  0312 589 11 61
   Engin DİNÇ  Eğitim Merkezi Memuru  0312 589 11 02

  SİTEMİZİ
   
  T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Ankara Personel Eğitim Merkezi Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır. →AnkaraPEM←