Etkinlik Takvimi
Eğitim Plan ve Program Şube MüdürlüğüEğitim Plan ve Program Şube Müdürlüğümüzün görevleri:


Öğretim Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
Yıllık eğitim plan taslağını hazırlamak ve Öğretim Kuruluna sunmak.
Yıllık eğitim planı doğrultusunda program geliştirme çalışmaları yapmak ve Öğretim Kuruluna sunmak.
Konferans, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
Yurt içi veya yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşların talepleri üzerine, eğitim merkezlerinin hizmetlerinden faydalanması uygun görülenlerle ilgili Başkanlıkça alınan kararlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
Başkanlıkça hazırlanan veya dâhil olunan projeler kapsamında eğitim merkezinin görev alanına giren konularla ilgili her türlü faaliyeti yürütmek.
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası nitelikte proje taslakları hazırlamak.
Eğitim merkezi dışındaki kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği kapsamında gerekli çalışmaları yürütmek.
Eğitim merkezi müdür veya müdür yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapmak.Paylaş

Copyright © 2018 • Ankara Personel Eğitim Merkezi Tüm hakları saklıdır.