Etkinlik Takvimi
Destek Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Şube MüdürlüğüDestek Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğümüzün görevleri:


Eğitim merkezi faaliyetlerine ilişkin mali hizmetleri yürütmek.
Eğitim merkezi bina, tesis ve eklentilerinin işletilmesine ilişkin her türlü idarî hizmeti yürütmek.
Eğitim ve öğretim faaliyetleri için gerekli araç gereç, malzeme ve donanımı temin etmek ve bunların bakım ve onarımını sağlayarak kullanıma hazır hâlde tutmak.
Eğitim merkezi faaliyetleri için gerekli mal ve hizmet satın alma işlemlerini yürütmek.
Eğitim merkezi müdür, müdür yardımcısı ve personelinin her türlü özlük iş ve işlemlerini yürütmek ve kayıtları güncellemek.
Eğitim merkezi personelinin disiplin iş ve işlemlerini yürütmek.
Eğitim merkezinde ders veren öğretim görevlilerinin disiplin iş ve işlemlerini, özel mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütecek olan birimlere bilgi vermek.
Eğitim görenlerin kabul ve kayıt işlemleri ile izin, rapor, disiplin ve benzeri özlük iş ve işlemlerini yürütmek.
Gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek.
Kütüphane hizmetlerini yürütmek.
Ambar, ayniyat ve demirbaş hizmetlerini yerine getirmek.
Arşiv ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek.
Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek.
Eğitim merkezi müdür veya müdür yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapmak.Paylaş

Copyright © 2018 • Ankara Personel Eğitim Merkezi Tüm hakları saklıdır.