Etkinlik Takvimi
Bilgi İşlem Şube MüdürlüğüBilgi İşlem Şube Müdürlüğümüzün görevleri


Bilgisayar ve donanımlarının tedarikinde gerekli teknik desteği sağlamak.
İhtiyaç duyulan bilgisayar sistemlerini kurmak ve işletmek.
Bilgisayar ve donanımlarının düzenli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
İş ve işlemlerin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ortamında yürütülmesini sağlamak ve bu sistemin uygulanması amacıyla ilgililere gerekli teknik desteği vermek.
Elektronik arşiv oluşturmak.
Elektronik kütüphaneyi kullanıma hazır tutmak.
Eğitim merkezinin internet sayfasını hazırlamak ve güncellemek.
Enformasyon faaliyetlerini yürütmek.
Eğitim merkezi personeli ile eğitim görenlere yönelik bilişim okuryazarlığı kursları açılması konusunda Öğretim Kuruluna teklifte bulunmak.
Eğitim merkezi müdür veya müdür yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapmak.Paylaş

Copyright © 2018 • Ankara Personel Eğitim Merkezi Tüm hakları saklıdır.