Etkinlik Takvimi
Mehmet Aykut Cihangir

Hakim

Ankara Personel Eğitim Merkezi Müdürü


Kişisel Bilgiler
1983 yılında Tokat’ta doğdu.
İlk ve orta öğrenimini sırasıyla Tokat Almus Atatürk İlk Okulu ve Tokat Anadolu Lisesi’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2005 yılında mezun oldu.
Serbest avukatlık ve kurum avukatlığı yaptı.
Sinop Türkeli Cumhuriyet Savcılığı, Giresun Görele Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.
Vatani görevini Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Askeri Savcısı olarak yaptı.
Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Tetkik Hâkimi olarak görev yaptı.
2015-16 yılları arasında İngiltere’de yabancı dil eğitimi alarak hukuki araştırmalarda bulundu.
Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.
21.02.2018 tarihinden itibaren Ankara Personel Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmektedir.
Mevzuat ve Stratejik Plan Çalışmaları
Adalet Bakanlığı Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği, Adalet Bakanlığı Aday Memur Eğitim Yönetmeliği, Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezleri ve Eğitim Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin hazırlanmasına ilişkin çalışma grubunda görev aldı.
Adalet Bakanlığı Stratejik Planı (2015-19), Yargı Reformu Stratejisi hazırlık çalışmalarında, çalışma gruplarında aktif görev aldı.
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri
Eğitimde ihtiyaç analizi, planlama, uygulama, değerlendirme, program geliştirme, eğitim modülü hazırlanması, ar-ge, proje yönetimi ve uygulaması, yayınlar hazırlanması, çalıştay moderatörlüğü, tebliğ sunumu, eğitim verilmesi, konferans, seminer verilmesi gibi eğitimle ilgili süreçlerde aktif görev aldı.
Sınav İşleri
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında yazılı sınav kurulu üyelikleri ile sınav iş ve işlemlerini yürüttü.
Personel Eğitim Merkezleri
Adalet Bakanlığı personel eğitim merkezlerinin kurulması süreçlerinde rol aldı.
Verilen Eğitimler ve Seminerler
Adalet Bakanlığı merkez teşkilatta görev yapan aday memurlara; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Devlet Teşkilatı, Devlet Mallarını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri konularında Adalet Bakanlığı hizmet içi eğitim programlarında; adalet personeline, İnsan hakları, Mülteci hukuku, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi, Adli İstatistik ve Veri Girişinin Önemi, Meslek Etiği, Karar Yazma Teknikleri konularında Türkiye Adalet Akademisi meslek içi eğitim programlarında; hukuk mahkemesi hâkimlerine; İnsan hakları, Adalete erişim hakkı, Nefret söylemi, Mülteci hukuku, Adli yardım, MÖHUK konularında, UNHCR ve İŞ-KUR işbirliğiyle yapılan projede; İş-kur uzmanlarına iş hukuku bağlamında mülteci hukuku konusunda, meslek içi eğitim seminerleri verdi.
UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği) ile Türkiye Adalet Akademisi tarafından ortaklaşa düzenlenen “Mültecilerin Adalete Erişimi-Özgünlükler ve Kapasiteler” uluslararası sempozyumunda; “Mültecilerin ve Sığınmacıların Adalete Erişim Hakkının Kullanımında Ayrımcılığın ve Nefret Söyleminin Önlenmesi” konulu tebliğ sunumu yaptı.
Proje Faaliyetleri
Eğitim Dairesi Başkanlığı ile UNHCR tarafından ortaklaşa yürütülen; “Mültecilerin Adalete Erişimi Projesi”,
Eğitim Dairesi Başkanlığı ile AB tarafından ortaklaşa yürütülen “Yargı Hizmetlerindeki Yardımcı Personelin Verimliliğinin Ve Eğitimlerinin Kalitesinin Artırılması Eşleştirme Projesi”,
Türkiye Adalet Akademisi ile UNHCR tarafından ortaklaşa yürütülen “Mülteci Hukuku Projesi”,
Türkiye Adalet Akademisi ile ILO tarafından ortaklaşa yürütülen, “İş Hukuku, Mülteci ve Sığınmacıların Adalete Erişimi Projesi”,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “Aile içi Şiddetle Mücadele Projesi,”
UNICEF ile ortaklaşa yürütülen “Çocuklar İçin Adalet Projesi”
Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülen “Uluslararası Koruma Arayan Refakatsiz Çocukların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi”,
HSK tarafından yürütülen “Yargı Etiği Projesi” gibi önemli projelerde görev aldı.
Yayın ve Eğitim Modülü Çalışmaları
Ceza Muhakemesinde İstinaf, Hukuk Muhakemesinde İstinaf, Personel İçin İstinaf El Kitabı kitaplarının içeriğinin oluşturulması, yayıma hazırlanması, edisyon, basım ve yayım işlerinin yürütülmesi çalışmalarında görev yaptı.
Adli İstatistik ve Veri Girişinin Önemi Eğitim Modülü,
Mübaşir Eğitim Modülleri,
İcra Dairesi Personelinin Eğitim Modülleri,
Ön Büro Personeli Eğitim Modüllerinin, hazırlanması, ihtiyaç analizi çalışmalarının yürütülmesi, görev tanımı, iş analizlerinin, yeterliklerinin belirlenmesi, modüllerin yazılması çalışmalarında aktif olarak görev yaptı. Üniversitelerde, okullarda ve kamu kurumlarında; adalet, hukuk, insan hakları, demokrasi, hâkimlik-savcılık mesleği, yabancı dil eğitimi, meslek seçimi, kariyer vizyonu gibi konularda konferans, söyleşi, seminer benzeri birçok etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.
Türkçe ve İngilizce eserleri ve şiirleri bulunmaktadır.

Paylaş

Copyright © 2018 • Ankara Personel Eğitim Merkezi Tüm hakları saklıdır.

Sitemizi 10.10.2018 tarihinden itibaren